Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.03.28 Autor: Katarzyna Markowska

L Sesja Rady Gminy

L Sesja Rady Gminy

W czwartek 28 marca  2024 roku odbyła  się L Sesja Rady Gminy Przodkowo.
Po uroczystym rozpoczęciu sesji  jako pierwszy głos zabrał Mieczysław Woźniak Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego, który  ze względu na kończąca się kadencję podziękował wszystkim za współpracę na linii samorząd powiatu – samorząd gminy. Stwierdził, że współpraca przebiegała wzorowo.
Następnie przystąpiono do kontynuowania obrad. Po przedstawieniu  przez Wójta informacji  o działalności w okresie międzysesyjnym, Wójt przystąpił do omówienia Raportu o stanie Gminy Przodkowo za 2023 rok. Raport przedstawiony został bardzo obszernie i szczegółowo. Cały dokument zamieszczony jest na stronie bip.przodkowo.pl.
Następnie Radni przystąpili do podejmowania uchwał. Radni w głosowaniach jednogłośnie zdecydowali m.in. o:
- udzieleniu Wójtowi Gminy Przodkowo wotum zaufania;
- rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przodkowo za 2023 rok;
- udzieleniu Wójtowi Gminy Przodkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Przodkowo za rok 2023.
W krótkich słowach Wójt podziękował Radnym za zaufanie i wręczył  kwiaty  swoim najbliższym współpracownikom - osobom współzarządzającym czyli Henryce Walkusz - Skarbnikowi Gminy oraz Izabeli Kloskowskiej - Sekretarzowi Gminy. Podziękował za pracę wszystkim pracownikom urzędu, pracownikom jednostek organizacyjnych, Radnym, Sołtysom a także wszystkim instytucjom, którzy na co dzień współpracują z urzędem.
Z rąk prezydium Rady Wójt otrzymał bukiet kwiatów. Gratulacje złożyła też Dyrektor Biblioteki Publicznej Danuta Rzepka.
Rada podjęła jeszcze uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 oraz przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2023 roku.
 
Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy Galeria L Sesja Rady Gminy

Wpisy z kategorii: aktualności

Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.
2024.05.22
Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.
9 maja Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przesuwa obowiązek wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. W następnym etapie procesu legislacyjnego przyjętą ustawą zajmie się Senat.
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 - wyniki po XVI kolejce
2024.05.17
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 - wyniki po XVI kolejce
Prezentujemy wyniki po XVI kolejce naszej ligi.
Noc Muzeów w Przodkowie. Zapraszamy!
2024.05.13
Noc Muzeów w Przodkowie. Zapraszamy!
To już w sodotę
Listy nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kartuskiego
2024.05.13
Listy nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kartuskiego
Na liście opublikowano jednostki prowadzące nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzini
Informacja dot. programu ,,Opieka Wytchnieniowa '' - edycja 2024
2024.05.13
Informacja dot. programu ,,Opieka Wytchnieniowa '' - edycja 2024
Informacja o otrzymanym wsparciu finansowym
I Sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029
2024.05.09
I Sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029
Radni nowej kadencji
Konkurs recytatorski
2024.05.09
Konkurs recytatorski "Rodno Mowa"
Gminne eliminacje
Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
2024.04.26
Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Gminne eliminacje
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 wyniki po XIII kolejce
2024.04.22
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 wyniki po XIII kolejce
Prezentujemy wyniki po XIII kolejce naszej ligi.
Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2024
2024.04.19
Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2024
Zgłoś swoją wieś i zagrodę
LI Sesja Rady Przodkowo
2024.04.19
LI Sesja Rady Przodkowo
Ostatnia Sesja Kadencji Rady 2018-2024
Internet szerokopasmowy w Gminie Przodkowo
2024.04.11
Internet szerokopasmowy w Gminie Przodkowo
Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu, wszystkim gospodarstwom domowym w kraju.
Stronicowanie: Poprzednia Następna