Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Gospodarowanie odpadami

kontakt:

Edyta Ulenberg
Inspektor ds. gospodarki odpadami
tel.: +48 58 5001610
edyta.ulenberg@przodkowo.pl

Weronika Reszka
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel.: +48 58 5001617
weronika.reszka@przodkowo.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 36 8309 0000 0077 0075 2000 0680.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2024 r.


Bagniewo, Brzeziny, Bursztynik, Gliniewo, Kawle Dolne, Kawle Górne, Przodkowo

Barwik, Bielawy, Czarna Huta, Hejtus, Pomieczyno, Rąb, Stanisławy, Szarłata, Wilanowo

Czeczewo, Hopy, Kłosowo, Kłosówko, Trzy Rzeki, Załęskie Piaski, Załęże

Kczewo, Kobysewo, Kosowo, Młynek, Osowa Góra, Smołdzino


Masłowo, Nowe Tokary, Otalżyno, Tokarskie Pnie, Tokary, Warzenko


Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2023 r.

Bursztynik Kawle Dolne Kawle Górne Kłosowo Kłosówko Przodkowo

Kobysewo Kosowo Młynek Smołdzino Osowa Góra

Barwik Bielawy Czarna Huta Hejtus Otalżyno Pomieczyno Stanisławy Szarłata Wilanowo

Hopy Kłosowo Kłosówko Masłowo Rąb Trzy Rzeki Załęskie Piaski Załęże

Kawle Dolne Kawle Górne

Kczewo Młynek

Bagniewo Brzeziny Gliniewo

Czeczewo Nowe Tokary Tokarskie Pnie Tokary Warzenko

 
Zasady segregacji odpadów
Ulotka

Od 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
  • wtorek - od godz. 7:30 do 15:30,
  • środa - od godz. 7:30 do 15:30,
  • czwartek - od godz. 7:30 do 16:30,
  • piątek - od godz. 7:30 do 14:30,
  • sobota - od godz. 8:00 do 13:00.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (przedstawia poniższa tabela):
Rodzaj odpadu Nieruchomości zamieszkałe
Zmieszane odpady komunalne
20 03 01
co 2 tygodnie
 
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
1 raz na 2 miesiące
 
Zmieszane odpady opakowaniowe i metal
15 01 06
1 raz w miesiącu, przy czym od czerwca do sierpnia 2 razy w miesiącu
 
Opakowania ze szkła
15 01 07
1 raz na 2 miesiące
Odpady ulegając biodegradacji
20 02 01
od kwietnia do października co 2 tygodnie,
natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu
Popiół
20 01 99
od października do kwietnia: 1 raz w miesiącu, od maja do września – do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 
należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Odpady remontowo – budowalne i rozbiórkowe
17 09 04
2 razy do roku po 500 kg oraz styropian 1 m³/rok z nieruchomości przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Zużyte opony
16 01 03
8 szt./rok
 
Więcej informacji w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przodkowo, regulamin dostępny tutaj
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej, tu znajdziesz informację
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych, tu znajdziesz informację
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przodkowo, tu znajdziesz informację
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tu znajdziesz informację
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz A - budynki i lokale mieszkalne, tu znajdziesz formularz
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne, tu znajdziesz formularz

Wpisy z kategorii: gospodarka odpadami komunalnymi

Zmiana warunków programu Czyste Powietrze
2024.06.17
Zmiana warunków programu Czyste Powietrze
Zmiana warunków programu Czyste Powietrze
Ostrzeżenie dla Wnioskodawców programu
2024.03.25
Ostrzeżenie dla Wnioskodawców programu "Czyste Powietrze"
Ostrzeżenie dla Wnioskodawców programu
Zmiana warunków programu Czyste Powietrze
2024.03.19
Zmiana warunków programu Czyste Powietrze
Zmiana warunków programu Czyste Powietrze
Dodatkowe wsparcie dla rolników i sektora spożywczwego do dnia 30.10.2023 r. !!!
2023.10.25
Dodatkowe wsparcie dla rolników i sektora spożywczwego do dnia 30.10.2023 r. !!!
Dodatkowe wsparcie dla rolników i sektora spożywczwego
Plan polowań zbiorowych na sezon 2023/2024
2023.10.05
Plan polowań zbiorowych na sezon 2023/2024
Plan polowań zbiorowych
Czyste Powietrze - materiały informacyjne
2023.06.13
Czyste Powietrze - materiały informacyjne
Program Czyste Powietrze
Stronicowanie: Poprzednia Następna