Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Gospodarowanie odpadami

kontakt:

Edyta Ulenberg
Inspektor ds. gospodarki odpadami
tel.: +48 58 5001610
edyta.ulenberg@przodkowo.pl

Weronika Reszka
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel.: +48 58 5001617
weronika.reszka@przodkowo.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 36 8309 0000 0077 0075 2000 0680.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2023 r.

Bursztynik Kawle Dolne Kawle Górne Kłosowo Kłosówko Przodkowo

Kobysewo Kosowo Młynek Smołdzino Osowa Góra

Barwik Bielawy Czarna Huta Hejtus Otalżyno Pomieczyno Stanisławy Szarłata Wilanowo

Hopy Kłosowo Kłosówko Masłowo Rąb Trzy Rzeki Załęskie Piaski Załęże

Kawle Dolne Kawle Górne

Kczewo Młynek

Bagniewo Brzeziny Gliniewo

Czeczewo Nowe Tokary Tokarskie Pnie Tokary Warzenko

 
Zasady segregacji odpadów
Ulotka

Od 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
  • wtorek - od godz. 7:30 do 15:30,
  • środa - od godz. 7:30 do 15:30,
  • czwartek - od godz. 7:30 do 16:30,
  • piątek - od godz. 7:30 do 14:30,
  • sobota - od godz. 8:00 do 13:00.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (przedstawia poniższa tabela):
Rodzaj odpadu Nieruchomości zamieszkałe
Zmieszane odpady komunalne
20 03 01
co 2 tygodnie
 
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
1 raz na 2 miesiące
 
Zmieszane odpady opakowaniowe i metal
15 01 06
1 raz w miesiącu, przy czym od czerwca do sierpnia 2 razy w miesiącu
 
Opakowania ze szkła
15 01 07
1 raz na 2 miesiące
Odpady ulegając biodegradacji
20 02 01
od kwietnia do października co 2 tygodnie,
natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu
Popiół
20 01 99
od października do kwietnia: 1 raz w miesiącu, od maja do września – do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 
należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Odpady remontowo – budowalne i rozbiórkowe
17 09 04
2 razy do roku po 500 kg oraz styropian 1 m³/rok z nieruchomości przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Zużyte opony
16 01 03
8 szt./rok
 
Więcej informacji w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przodkowo, regulamin dostępny tutaj
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej, tu znajdziesz informację
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych, tu znajdziesz informację
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przodkowo, tu znajdziesz informację
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tu znajdziesz informację
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz A - budynki i lokale mieszkalne, tu znajdziesz formularz
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne, tu znajdziesz formularz

Wpisy z kategorii: gospodarka odpadami komunalnymi

Czyste Powietrze - materiały informacyjne
2023.06.13
Czyste Powietrze - materiały informacyjne
Program Czyste Powietrze
Zmiany w programie Czyste Powietrze
2022.12.30
Zmiany w programie Czyste Powietrze
Czyste Powietrze
Karta Mieszkańca
2022.12.29
Karta Mieszkańca
Karta Mieszkańca
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 r.
2022.12.21
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 r.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 r.
Harmonogram dostarczenia pojemników dla nieruchomości posiadających kompostowniki
2022.12.02
Harmonogram dostarczenia pojemników dla nieruchomości posiadających kompostowniki
Harmonogram dostarczenia pojemników dla nieruchomości posiadających kompostowniki
UWAGA ! Aktualizacja harmonogramów dostarczenia pojemników
2022.12.02
UWAGA ! Aktualizacja harmonogramów dostarczenia pojemników
Harmonogram dostarczenia pojemników
Harmonogram dostarczenia pojemników dla kolejnych miejscowości
2022.11.23
Harmonogram dostarczenia pojemników dla kolejnych miejscowości
Harmonogram dostarczenia pojemników
Stronicowanie: Poprzednia Następna