Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Gospodarowanie odpadami

kontakt:

Edyta Ulenberg
tel.: +48 58 5001610
edyta.ulenberg@przodkowo.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 36 8309 0000 0077 0075 2000 0680.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych kwieceń - lipiec 2020 r.:

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych sierpień - październik 2020 r.
Od 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
  • wtorek - od godz. 7:30 do 15:30,
  • środa - od godz. 7:30 do 15:30,
  • czwartek - od godz. 7:30 do 16:30,
  • piątek - od godz. 7:30 do 14:30,
  • sobota - od godz. 8:00 do 13:00.
Od 1 sierpnia 2020 roku zmiany w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (przedstawia poniższa tabela):
Rodzaj odpadu Nieruchomości zamieszkałe
Zmieszane odpady komunalne
20 03 01
co 2 tygodnie
 
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
1 raz na 3 miesiące
 
Zmieszane odpady opakowaniowe i metal
15 01 06
co 3 tygodnie
 
Opakowania ze szkła
15 01 07
1 raz na 3 miesiące
Odpady ulegając biodegradacji
20 02 01
od kwietnia do października co 2 tygodnie,
natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu
Popiół
20 01 99
od października do kwietnia: 1 raz w miesiącu, od maja do września – do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 
należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie lub bezpośrednio z terenu nieruchomości na podstawie zgłoszenia za oddzielną opłatą
Odpady remontowo – budowalne i rozbiórkowe
17 09 04
2 razy do roku po 500 kg oraz styropian 1 m³/rok z nieruchomości przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Zużyte opony
16 01 03
8 szt./rok
 
Więcej informacji w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przodkowo, regulamin dostępny tutaj.

Zasady segregacji odpadów

Wpisy z kategorii: gospodarka odpadami komunalnymi

2020.08.26
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
1. ELWOZ ECO Sp. z o.o. oddział Sierakowice 83-340 Sierakowice, ul. Słupska 2
2020.07.28
Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-u
Od 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
2020.07.02
Ulga dla posiadaczy kompostowników
Od 1 lipca 2020 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
2020.07.02
Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-u
Od 1 lipca 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
2020.05.04
Dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie (PSZOK)
Dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie (PSZOK)
2020.03.23
KOMUNIKAT – PSZOK zamknięty
KOMUNIKAT – PSZOK zamknięty
2020.03.23
Informacja o możliwych utrudnieniach w odbiorze odpadów
Informacja o możliwych utrudnieniach w odbiorze odpadów
2020.02.10
Nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r.
Nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r.
2020.01.29
Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 roku.
Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 roku.
2020.01.10
Zmiana częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2020 r.
Zmiana częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2020 r.
2020.01.10
Nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przodkowo będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2020 r.
Nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przodkowo będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2020 r.
2019.12.09
Obowiązek segregacji odpadów komunalnych
Obowiązek segregacji odpadów komunalnych
2019.10.25
Uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego
Uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego
2019.09.02
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
Stronicowanie: Poprzednia Następna