Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Władze gminy

Wójt Gminy Przodkowo - dr inż. Andrzej Wyrzykowski
tel. +48 58 5001605

 

Sekretarz Gminy - Izabela Kloskowska
tel.+48 58 5001604

 

Skarbnik Gminy - Henryka Walkusz
tel.+48 58 5001631