Władze gminy

Wójt Gminy Przodkowo - dr inż. Andrzej Wyrzykowski
tel. +48 58 5001605

 

Sekretarz Gminy - Izabela Kloskowska
tel.+48 58 5001604

 

Skarbnik Gminy - Grażyna Ramczyk
tel.+48 58 5001630