Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Oświata

kontakt:

Dorota Drajok
Kierownik referatu oświaty
tel.: +48 58 5001615
dorota.drajok@przodkowo.pl

Marzena Węsierska
Inspektor ds.oświaty
tel.: +48 58 5001616
marzena.wesierska@przodkowo.pl


Do zadań Referatu Oświaty należą w szczególności sprawy związane z obsługą administracyjną szkół :

 1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły i przedszkola,
 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkola,
 3. Koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem publicznych szkół i przedszkola,
 4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych,
 5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
 6. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji (stypendia, wyprawka szkolna, zasiłek losowy),
 7. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Przodkowo,
 8. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w zakresie wynikającym z przepisów ustawy karta nauczyciela i ustawy o systemie oświaty,
 9.  Prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników szkół na emerytury/renty, oraz zgłaszanie pracowników do ZUS,
 10. Współpraca z Kuratorium Oświaty w sprawach dotyczących placówek oświatowych,
 11.  Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w sprawach dotyczących placówek oświatowych,
 12.  Prowadzenie spraw związanych z awansem nauczycieli,
 13.  Przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola,
 14.  Zapewnienie dowozu uczniów do szkół,
 15.  Przygotowywanie wspólnie z dyrektorami projektów budżetu,
 16.  Przygotowywanie sprawozdań, ocen i analiz w zakresie oświaty oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych podległych szkół,
 17.  Przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkola,
 18.  Kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież,
 19.  Podejmowanie działań mających na celu korzystanie z programów i środków Unii Europejskiej skierowanych na działalność oświatową,
 20.  Sprawy związane z ZFŚS placówek oświatowych,
 21. Nadzór nad grobami ofiar terroru II wojny światowej,


Informacje na temat projektów:
Skrzydła wiedzy
Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
 


Placówki oświatowe
Publiczne placówki oświatowe
Niepubliczne placówki oświatoweInformacje dotyczące dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników znajdują się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl
Informacje dotyczące wyprawki szkolnej znajdują się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl
Informacje dotyczące stypendiów socjalnych znajdują się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl

Informacje dotyczące stypendiów motywacyjnych znajdują się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl
Informacje dotyczące dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka znajduja się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl

Wpisy z kategorii: oświata

Stypendia motywacyjne Wójta Gminy Przodkowo za rok szkolny/akademicki 2020/2021
2021.09.22
Stypendia motywacyjne Wójta Gminy Przodkowo za rok szkolny/akademicki 2020/2021
Stypendia motywacyjne Wójta Gminy Przodkowo za rok szkolny/akademicki 2020/2021
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
2021.07.06
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Rok szkolny 2020/2021
Podpisano umowę na budowę sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie
2021.02.17
Podpisano umowę na budowę sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie
Wkrótce rozpocznie się Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie - I etap stan surowy zamknięty, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +
2020.12.22
Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +
Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
INFORMACJA
2020.09.24
INFORMACJA
Informacja - stypendia motywacyjne
OGŁOSZENIE
2020.09.07
OGŁOSZENIE
ogłoszenie o pracy w szkole
Wręczenie nagród na zakończenie roku 2019/2020
2020.06.26
Wręczenie nagród na zakończenie roku 2019/2020
Wręczenie nagród na zakończenie roku 2019/2020
Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
2020.06.02
Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Informacja
2020.05.08
Informacja
Informacja
Komunikat
2020.05.04
Komunikat
Komunikat
Projekt „Akademia Makurat Auto Miras & Glasurit”
2020.04.20
Projekt „Akademia Makurat Auto Miras & Glasurit”
Projekt „Akademia Makurat Auto Miras & Glasurit”
Dzieci uczą rodziców w domu !
2020.03.16
Dzieci uczą rodziców w domu !
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”.
FERIE ZIMOWE 2020 dla dzieci i młodzieży w Gminie Przodkowo
2020.01.13
FERIE ZIMOWE 2020 dla dzieci i młodzieży w Gminie Przodkowo
FERIE ZIMOWE 2020 dla dzieci i młodzieży w Gminie Przodkowo
Samorząd Gminy Przodkowo – inwestycja w ucznia!!!
2019.12.31
Samorząd Gminy Przodkowo – inwestycja w ucznia!!!
Samorząd Gminy Przodkowo – inwestycja w ucznia!!!
Stronicowanie: Poprzednia Następna