Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Organizacje Pożytku Publicznego

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Przodkowo  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Przodkowo do składania uwag
i opinii na temat projektu „
Rocznego Programu Współpracy Gminy Przodkowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 15.09.2020r. do dnia 22.09.2020r.
Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian na załączonym formularzu prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2020 r. godz. 15.30 (włącznie) na adres poczty elektronicznej: kultura@przodkowo.pl lub tradycyjnej: Urząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo z dopiskiem  konsultacje – roczny program współpracy.
Projekt program
Formularz do konkultacji
 
Spis organizacji pozarządowych:
Spis organizacji
 


"Zostaw 1 % podatku w powiecie kartuskim"
Lista organizacji z powiatu kartuskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku