Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dane teleadresowe, godziny pracy:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie
ul. Polna 8
83-304 Kobysewo
tel. 517 300 706
sds.kobysewo@wp.pl
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia typu A B C czyli dla osób:
 • psychicznie chorych
 • upośledzonych umysłowo
 • z szeroko rozumianymi zaburzeniami czynności psychicznych
Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie jest podnoszenie jakości życia codziennego oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem.

Podopieczni ŚDS mogą korzystać z :
 • pomocy psychologa i pracownika socjalnego
 • integracji ze środowiskiem lokalnym
 • treningu funkcjonowania w życiu codziennym
 • rehabilitacji ruchowej
 • stymulacji osobistego rozwoju
 • treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • terapii zajęciowej różnego typu
 • treningu spędzania wolnego czasu
 • aktywności społecznej