Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Wnioski i druki

Wnioski i druki

Załatw sprawę w Urzędzie

Szanowni Państwo!

W trosce o naszych Mieszkańców przygotowaliśmy zestawienie druków i wniosków do pobrania.


Działalność gospodarcza

Ewidencja ludności


GOPS

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie Wychowawcze 500+ Świadczenie Dobry Start 300+ Pomoc Społeczna

Gospodarka komunalna


Odpady komunalne
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - tu znajdziesz formularz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - tu znajdziesz formularz
 

Oświata

1. Druki - dokształcanie kosztów kształcenia młodocianych pracownków

Rolnik
2. Druki - stypendia socjalne 3. Druki - stypendia motywacyjne 4. Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka szczegóły http://www.bip.przodkowo.pl

zakładka Urząd Gminy, Referaty, Ref. Oświaty,

Podatki i opłaty

1. Druki - podatek od środków transportowych:

2. Druki - podatek od nieruchomości:
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości, tu znajdziesz formularz
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, tu znajdziesz formularz
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, tu znajdziesz formularz
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, tu znajdziesz formularz
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, tu znajdziesz formularz
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, tu znajdziesz formularz
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników, tu znajdziesz formularz
3. Druki - podatek rolny: 4. Druki - podatek leśny: 5. Zwrot podatku akcyzowego:
Planowanie przestrzenne  
Urząd Stanu Cywilnego
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego - Od dnia 1 stycznia 2024 nie ma potrzeby wypełniania wniosku.
  Zapraszamy osobiście (konieczność pobrania odcisków palców od osób powyżej 12 roku życia) ze zdjeciem (zdjęcie zwracamy).
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, tu znajdziesz formularz
 

Wycinka drzew


Zezwolenia na alkohol