Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego

kontakt:
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo
tel.: +48 58 5001629
usc@przodkowo.pl
 


Dowód osobisty

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.

Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra.
Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych.

Dodatkowo e-dowód możesz zawiesić – jeśli go gdzieś zagubisz – oraz cofnąć jego zawieszenie – gdy go już odnajdziesz.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla siebie albo dla swojego dziecka lub podopiecznego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)

Ewidencja ludności
Obowiązek meldunkowy – informacje
Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców. Sprawdź informacje na ten temat.

Pobierz dokument o zameldowaniu
Potrzebujesz dokumentu potwierdzającego twój adres zameldowania lub jego brak? Chcesz szybko uzyskać informację o swoim adresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy lub o braku adresu zameldowania? Możesz pobrać taki dokument w postaci elektronicznej. Sprawdź informacje na ten temat

Wymelduj się z pobytu czasowego
Gdy meldujesz się czasowo w jakimś miejscu – deklarujesz, jak długo będziesz tam mieszkać. Jeśli wyprowadzisz się przed tym terminem – zgłoś to w urzędzie. Sprawdź, jak to zrobić.
Osoba, która tego nie zrobi, zostanie wymeldowana z dniem upływu pobytu czasowego, na który się zameldowała.
 
Wymelduj się z pobytu stałego
Zmieniasz miejsce stałego zamieszkania? Wymelduj się. Sprawdź jak to zrobić.

Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)
Jesteś cudzoziemcem i planujesz pobyt w Polsce, który będzie trwał dłużej niż 30 dni? Wiesz jednak, że wrócisz potem do kraju, w którym mieszkasz na stałe? Na czas pobytu w Polsce zamelduj się na pobyt czasowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)
Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.Sprawdź jak to zrobić.

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy.
Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce – kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.
Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1 lipca 1984 roku) – podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.Sprawdź jak to zrobić.
 

Podstawa prawna:
  •     Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)  

Rodzina i małżeństwo
Odpis aktu stanu cywilnego – informacje o dokumencie
Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego – czyli narodziny dziecka, ślub albo zgon. Od 1 marca 2015 roku możesz wybrać, w jakiej postaci chcesz dostać taki odpis – elektronicznej czy papierowej. Sprawdź, jakie odpisy możesz dostać. Zobacz, jak wygląda przykładowy odpis.

Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym
Potrzebujesz dokumentu, który potwierdzi twój stan cywilny? Zamiast kilku odpisów aktów stanu cywilnego, możesz dostać jeden dokument – zaświadczenie o stanie cywilnym. Możesz je wykorzystać, gdy będziesz załatwiać wiele różnych spraw, na przykład podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub takich, które są potrzebne do uzyskania kredytu. Za granicą takiego zaświadczenia może od ciebie wymagać twój pracodawca albo na przykład instytucja socjalna lub inna. Pamiętaj, że zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy! Dowiedz się, jak je dostać.

Zgłoś urodzenie dziecka
Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Sprawdź, jak zgłosić urodzenie dziecka – przez internet lub w urzędzie.

Weź ślub cywilny
Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny – udajcie się do urzędu stanu cywilnego (USC). Tam złożycie tak zwane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalicie termin ślubu. Możecie też zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze.Sprawdź jak to zrobić.

Zgłoś zgon
Zanim pochowasz osobę, która zmarła, musisz zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC). Masz na to 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli osoba ta zmarła na skutek choroby zakaźnej – tylko 24 godziny od momentu zgonu. Sprawdź, jak możesz to zrobić.