Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Google Maps

Tel.: +48 58 5001600
Fax: +48 58 5001601
ug@przodkowo.pl
NIP: 589-10-05-383
REGON: 000537148
ePUAP: /Przodkowo/SkrytkaESP

Numery kont, sposób uiszczania opłat

Godziny Pracy Urzędu
poniedziałek:  7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 16.30
piątek: 7.30 - 14.30

 

Sekretariat  585001600  Katarzyna Kalkowska
Wójt Gminy  585001605 Andrzej Wyrzykowski
Sekretarz Gminy  585001604 Izabela Kloskowska
Skarbnik Gminy  585001631 Henryka Walkusz
Rada Gminy  585001623 Marlena Nowicka
USC, Ewidencja ludności  585001629 Bożena Dołaszewska
Gospodarka komunalna – p.o. Kierownika Referatu  585001608 Marek Mazur
Gospodarka komunalna, wodociągi i kanalizacja, uzgodnienia  585001606 Szymon Markowski
Gospodarka komunalna, drogi, zajęcie pasa drogowego  585001607 Ryszard Toporek
Odpady komunalne  585001610
585001617
Edyta Ulenberg
Weronika Reszka
Warunki zabudowy  585001613 Arkadiusz Miotk
Decyzje celu publicznego, zaświadczenia: numeracja nieruchomości, przeznaczenie działek w MPZP  585001613 Arkadiusz Miotk
Decyzje środowiskowe, podziały, rozgraniczenia  585001614 Jolanta Kropidłowska
Działalność gospodarcza, koncesje na alkohol  585001618 Ewelina Głowienka
 585001619 Daria Bielicka
Oświata – Kierownik Referatu  585001615 Dorota Kielinska
Pracownik ds. oświaty  585001616 Marzena Węsierska
Opłata adiacencka i planistyczna  585001619 Daria Bielicka
Zamówienia publiczne  585001621 Monika Warkusz
Organizacje pozarządowe, promocja, kultura, sport, zamówienia publiczne  585001622 Katarzyna Markowska
Gospodarka nieruchomościami, inwestycje, fundusze UE  585001609 Mieczysław Węsiora
KASA  585001632 Dagmara Okroj
Regulowanie należności, upomnienia  585001633 Katarzyna Lejkowska
Podatki i opłaty lokalne (naliczanie)  585001634 Marzena Konkol
Księgowość oświaty, płace (Urząd Gminy)  585001624 Halina Miłosz
Płace (Oświata)  585001625 Barbara Bączkowska
Kadry  585001603 Mirosława Bach
Zarządzanie kryzysowe  585001627 Tadeusz Kantak
Informatyk  585001626 Sławomir Miszewski
Agronom  585001611 Tadeusz Eksterowicz
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne i wychowawcze  585001680 GOPS
Fax GOPS  585001681 Fax GOPS
Księgowa GOPS  585001682 Arleta Hirsz
Kierownik GOPS  585001683 Marlena Dering
Pracownik socjalny  585001684
Małgorzata Flis
 585001685 Martyna Brzeska
 585001686 Anna Siebert
Świadczenia rodzinne i wychowawcze  585001687 Rozalia Szymańska
 585001688 Klaudia Dawidowska
 585001689