Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Moja Woda

Moja Woda

Rusza nowa edycja programu MOJA WODA !

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 03.08.2023 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem:

  1. do zebrania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienia liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  2. do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne
    i nadziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2m3,
  3. do retencjonowana wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  4. do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  5. do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści Programu Priorytetowego oraz w Regulaminie naboru wniosków oraz pod linkiem: https://wfos.gdansk.pl/moja-woda-2/

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem „Moja woda”, zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej mojawoda@wfos.gdansk.pl