Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.06.13 Autor: Monika Warkusz

Projekt

Projekt "Program wsparcia edukacji włączającej dla szkół podstawowych Gminy Przodkowo"