Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.06.25 Autor: Dorota Kielinska

Projekt „Program kształtowania kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych Gminy Przodkowo”

Projekt „Program kształtowania kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych Gminy Przodkowo”

Projekt „Program kształtowania kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych Gminy Przodkowo”


Samorząd Gminy Przodkowo pozyskał środki finansowe w wysokości 972.622,92 zł na realizację projektu pn. „Program kształtowania kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych Gminy Przodkowo” w ramach FEPM 2021-2027, Priorytet 05.00, Działanie 05.08 Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury).

Dzięki otrzymanemu wsparciu w trzech Szkołach Podstawowych w Przodkowie, Pomieczynie, Czeczewie ponad 70 uczniów z klas 4-6 zgodnie z potrzebami otrzyma wsparcie w zakresie rozwoju: kompetencji fizyczno-chemicznych oraz matematyczno-cyfrowych. Ponad 60 uczniów z klas 1-6 otrzyma wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji z j. angielskiego oraz wsparcie jeżeli ma trudności w określeniu swoich zainteresowań i umiejętności, a tym samym w określeniu swojego potencjału edukacyjno-zawodowego (w tym wsparcie otrzyma również 7 uczniów z doświadczeniem migracji).

Na cel projektu zostanie przeprowadzony remont i adaptacja poddasza SP w Pomieczynie w celu utworzenia 2 pracowni (fiz.-chem., matem.-cyf.) do realizacji zajęć w formie warsztatowej. Prace będą obejmowały takie działania jak: położenie wykładziny pcv, budowa ścianek działowych, montaż drzwi, prace elektryczne oraz cekolowanie i malowanie ścian.
Do nowo utworzonych pracowni zostaną zakupione krzesełka, ławki i meble do przechowywania. Pracownie wyposażone zostaną w odpowiednie narzędzia i materiały co pozwoli nauczycielom rozwijać umiejętności praktyczne uczniów, zastosowanie różnorodnych metod nauczania podniesie jakość i efektywność prowadzonych zajęć.
Zakres wyposażenia obejmuje zakup elementów zgodnych z koncepcją uniwersalnego projektowania i obejmuje m.in.:
tablice interaktywne, roboty edukacyjne, klocki do nauki przedmiotów STEM oraz elementy laboratoryjne.
Również pozostałe 2 placówki w Przodkowie i Czeczewie zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt do zajęć tj. monitory interaktywne, roboty edukacyjne, klocki do nauki przedmiotów SEM oraz elementy laboratoryjne do przeprowadzania eksperymentów z zakresu: pogoda i klimat, ziemia i kosmos, zmiany na ziemi, struktura roślin i zwierząt, energia , siła i oddziaływanie, struktura i właściwości materii.
W ramach wyposażenia SP Przodkowo otrzyma urządzenie z wbudowanym komputerem z doświadczeniami z zakresu fizyki i chemii. Pozwoli to uczniowi korzystając z gogli oraz kontrolerów przeprowadzić doświadczenia. Otrzymają również wsparcie w rozwoju kompetencji matematyczno-cyfrowych jak zestaw do nauki latania dronem.

 

Nauczyciele zostaną przeszkoleni by rozwinąć umiejętności do wykorzystywania metod eksperymentu w rozwoju kompetencji fizyczno-chemicznych uczniów. Ponadto w ramach szkolenia zaplanowano dla nauczycieli dodatkowe cele edukacyjne: jak wzbogacenie wiedzy uczniów na temat podstawowych teorii fizyki i chemii poprzez praktyczne doświadczenia, przygotowanie uczniów do planowania i organizacji eksperymentów, w tym właściwego doboru sprzętu i substancji chemicznych oraz żeby potrafili stymulować kreatywność i myślenie analityczne poprzez przygotowanie ich do samodzielnego planowania i przeprowadzania prostych eksperymentów badawczych;
Szkolenie ma również pomóc dostosować metodyki nauczania
 do indywidualnych potrzeb ucz. z niepełnosprawnością.

           
Ogólna wartość projektu  1.080.692,14 zł z czego z UE 972.622,92 zł.
 
Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie