Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.07.11 Autor: Monika Warkusz

Korzystałeś z dofinansowania na wymianę pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych - wypełnij oświadczenie.

Korzystałeś z dofinansowania na wymianę pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych - wypełnij oświadczenie.

W związku z „Ogólnopolskim programem finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Przodkowo osób, które są beneficjentami Działania A1.4.1 w ramach Krajowego planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych.

Osoby, które skorzystały z ww. dofinansowania oraz są rozliczone z ARiMR prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia i dostarczenie do Urzędu Gminy Przodkowo, pokój nr 3.
Więcej informacji na temat programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku w zakładce „Usuwanie azbestu”: https://wfos.gdansk.pl/zwalczanie-azbestu/
Dodatkowe informacje:
Nr tel. 58 500 16 09, e:mail nieruchomosci@przodkowo.pl
Druk oświadczenia