Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.06.28 Autor: Monika Warkusz

Zakończono kolejny pakiet remontów dróg gminnych dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg

Zakończono kolejny pakiet remontów dróg gminnych dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zakończono realizację całości zadań wchodzącego w skład projektu pn. : „ REMONT ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH: W PRZODKOWIE (ULICA ŁĄKOWA), POMIECZYNO-RĄB, KCZEWO-MAŁKOWO”
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 98/G/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku.
Kwota dofinansowania :               1 928 348,00 złotych
Całkowita wartość inwestycji:      3 856 697,00 złotych
Ostatnimi inwestycjami  zrealizowanymi w ramach projektu były:
  1. Remont w 2022 roku odcinka drogi w Przodkowie (ulica Łąkowa)  :
Wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na odcinku 640 mb w miejsce zniszczonej nawierzchni asfaltowej, wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na powierzchni 919 m 2, wykonano kanalizację deszczową  i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
 
  1. Remont  w 2023 roku odcinka drogi  Kczewo-Małkowo:
Wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na odcinku 360 mb w miejsce zniszczonej nawierzchni asfaltowej, wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na powierzchni 550 m 2
 
  1.  Remont w 2024 roku odcinka drogi Pomieczyno-Rąb
Wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na odcinku 620 mb w miejsce zniszczonej nawierzchni asfaltowej z trylinki, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 315 mm i 160 mm o łącznej długości 209,70 m


Łącznie w ramach projektu wyremontowano 3 odcinki dróg gminnych o długości 1 620 mb

W wyniku zrealizowania projektu osiągnięto zaplanowane cele jakimi są  :
- podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów
-  zwiększono dostępność transportową jednostek administracyjnych
-  poprawie uległa dostępność  terenów inwestycyjnych

 
Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie Galeria drogi podsumowanie