Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.03.01 Autor: Monika Warkusz

Obwieszczenie Starrosty Kartuskiego dotyczące inwestycji drogowej w miejscowości Czeczewo

Obwieszczenie Starrosty Kartuskiego dotyczące inwestycji drogowej w miejscowości Czeczewo

Starosta Kartuski, działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 162) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2000 z późn. zm.),
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,
że w dniu 27.02.2023 r.
wydał decyzję nr B.6740.7.14.2022.MA
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
,,Budowa dróg gminnych – ul. Spacerowej i ul. Długiej w miejscowości Czeczewo
na rzecz zarządcy dróg publicznych
Wójta Gminy Przodkowo
Obwieszczenie
Zawiadomienie