Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.11.12 Autor: Dorota Kielinska

Projekt „ Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.

Projekt „ Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
W dniu 10 listopada 2021 roku o godz. 9.00, Wójt Gminy Przodkowo podpisał umowę na realizację projektu przedszkolnego pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.


Samorząd Gminy Przodkowo pozyskał środki finansowe na dalszą realizacje przez następne dwa lata projektu przedszkolnego pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

Dzięki unijnemu wsparciu we wszystkich oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w przedszkolu samorządowym będą odbywały się zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, robotyki, kompetencji społecznych (czyli współpraca w grupie, komunikacja, przedsiębiorczość, inicjatywność) oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jak gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia z wykorzystaniem Metod Dobrego Startu. Projektem zostanie objętych 172 uczniów z placówek wychowania przedszkolnego w Przodkowie, Pomieczynie, Czeczewie, Wilanowie i Szarłacie natomiast 15 nauczycieli zostanie przeszkolonych na okoliczność przeprowadzenia zajęć, co pozwoli im podnieść jakość edukacji przedszkolnej.  
Aby zajęcia przeprowadzić fachowo i na odpowiednim poziomie w placówce wychowania przedszkolnego w Wilanowie zostanie przeprowadzony remont pomieszczenia, dzięki któremu uzyskamy nowe trwałe miejsca wychowania przedszkolnego. Ponadto szkoła otrzyma doposażenie pomieszczenia obejmujące m. in. zakup mebli dla dzieci oraz materiałów dydaktycznych oraz narzędzi TIK.
Pozostałe placówki otrzymają materiały dydaktyczne oraz narzędzia TIK.


Ogólna wartość projektu  595.311,21 zł z czego z UE 506.014,53 zł.
           

 
Galeria Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP Galeria Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP

Wpisy z kategorii: Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo

Harmonogram realizowanych zajęć w ramach projektu
2022.05.06
Harmonogram realizowanych zajęć w ramach projektu
Harmonogram realizowanych zajęć w ramach projektu
Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków - projekt  pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
2022.03.29
Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków - projekt pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków dzięki przedłużeniu projektu pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
2022.01.27
Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
Projekt „ Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
2021.11.12
Projekt „ Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
Projekt „ Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
Stronicowanie: Poprzednia Następna