Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.05.27 Autor: Monika Warkusz

MODERNIZACJA PRACOWNI KULINARNEJ W ŚDS KOBYSEWO!

MODERNIZACJA PRACOWNI KULINARNEJ W ŚDS KOBYSEWO!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie został jednym z laureatów kolejnej edycji programu  „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24 tys. złotych doposażymy pracownię kulinarną w sprzęt gastronomiczny, który zapewni bezpieczeństwo oraz pozwoli w pełni korzystać osobom niepełnosprawnym z zajęć kulinarnych pod okiem opiekunów. 
„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na  których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą  infrastrukturę.  Celem programu jest wsparcie projektów związanych z  rozwojem lokalnej  infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc  w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do  znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach  internetowych: 
https://www.energetycznykompas.pl
https://www.wzmocnijotoczenie.pl