Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.05.13 Autor: GOPS Przodkowo

Informacja dot. programu ,,Opieka Wytchnieniowa '' - edycja 2024

Gmina Przodkowo otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Program ,,Opieka Wytchnieniowa'' dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w wysokości 79.800,00zł oraz na koszty związane z obsługą Programu w wysokości 1.596,00zł.