Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.04.19 Autor: Katarzyna Markowska

LI Sesja Rady Przodkowo

LI Sesja Rady Przodkowo

Po raz ostatni na LI Sesji spotkali się Radni Gminy Przodkowo kadencji 2018-2024. Sesja rozpoczęła się punktualnie o godz.9.00 w sali konferencyjnej Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie.
Po rozpoczęciu obrad jako pierwszy głos zabrał Mieczysław Wożniak Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego, który podziękował wszystkim za bardzo dobrą i konstruktywną współpracę Rady Gminy z Radą Powiatu w mijającej kadencji. Pogratulował wyniku wyborów Wójtowi Gminy a także wszystkim wybranym radnym na następną kadencję.
Radni wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności międzysesyjnej, po czym przystąpili do podejmowania uchwał. Podczas LI Sesji rady Gminy zdecydowano o:
- zmianach w budżecie gminy na rok 2024 i zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2035;
- nadano nazwy ulicom w Kawlach Dolnych, Kobysewie, Tokarach i Smołdzinie;
- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Przodkowo- Centrum Zachód;
- uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
- na ławnika do sądu rejonowego w Kartuzach w kadencji 2024-2027 wybrano Panią Adelę Teresę Drążkowską.
W sprawach różnych pracę rady w kadencji 2018 – 2024 podsumował jej Przewodniczący Dariusz Toporek. Swoje podziękowania do wyborców skierowali radni, którzy nie zostali wybrani na następną kadencję: Maria Stasik, Jerzy Kuchta i Stanisław Miąskowski oraz Mirosław Kroll i Alojzy Byczkowski. Za wszystkie lata pracy w radzie podziękowali również przewodniczący poszczególnych komisji rady: Tadeusz Pupacz, Stanisław Miąskowski i Jerzy Kuchta.
Swoje słowa uznania do radnych skierował  Wójt Gminy, który podziękował za  lata intensywnej pracy, za trud włożony w rozwój gminy Przodkowo a także za wyrozumiałość i umiejętność pójścia  na kompromisy, czego efektem jest równoległy rozwój gminy na wszystkich płaszczyznach. Wójt wręczył wszystkim Radnym pamiątki a na ręce radnej Marii Stasik przekazał bukiet kwiatów.
Upominek na zakończenie kadencji przygotowali również radni dla  Wójta Gminy. Na zakończenie sesji wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 
Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy Galeria LI Sesja Rady Gminy

Wpisy z kategorii: aktualności

Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.
2024.05.22
Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.
9 maja Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przesuwa obowiązek wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. W następnym etapie procesu legislacyjnego przyjętą ustawą zajmie się Senat.
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 - wyniki po XVI kolejce
2024.05.17
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 - wyniki po XVI kolejce
Prezentujemy wyniki po XVI kolejce naszej ligi.
Noc Muzeów w Przodkowie. Zapraszamy!
2024.05.13
Noc Muzeów w Przodkowie. Zapraszamy!
To już w sodotę
Listy nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kartuskiego
2024.05.13
Listy nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kartuskiego
Na liście opublikowano jednostki prowadzące nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzini
Informacja dot. programu ,,Opieka Wytchnieniowa '' - edycja 2024
2024.05.13
Informacja dot. programu ,,Opieka Wytchnieniowa '' - edycja 2024
Informacja o otrzymanym wsparciu finansowym
I Sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029
2024.05.09
I Sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029
Radni nowej kadencji
Konkurs recytatorski
2024.05.09
Konkurs recytatorski "Rodno Mowa"
Gminne eliminacje
Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
2024.04.26
Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Gminne eliminacje
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 wyniki po XIII kolejce
2024.04.22
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 wyniki po XIII kolejce
Prezentujemy wyniki po XIII kolejce naszej ligi.
Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2024
2024.04.19
Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2024
Zgłoś swoją wieś i zagrodę
LI Sesja Rady Przodkowo
2024.04.19
LI Sesja Rady Przodkowo
Ostatnia Sesja Kadencji Rady 2018-2024
Internet szerokopasmowy w Gminie Przodkowo
2024.04.11
Internet szerokopasmowy w Gminie Przodkowo
Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu, wszystkim gospodarstwom domowym w kraju.
Stronicowanie: Poprzednia Następna