Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.04.04 Autor: Monika Warkusz

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym GUS-u

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym GUS-u

Badanie dotyczy „Uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” w I kwartale 2024 roku