Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.03.01 Autor: Weronika Reszka

Informacja w sprawie firm zewnętrznych - program Czyste Powietrze

Informacja w sprawie firm zewnętrznych - program Czyste Powietrze

Szanowni Mieszkańcy !

Docierają do nas bardzo liczne informacje o firmach zewnętrznych, które powołując się na współpracę z Urzędem Gminy w Przodkowie, oferują pomoc w zakresie wymiany pieców oraz otrzymania dotacji z programu Czyste Powietrze.
Informujemy, że nie są to działania inicjowane przez nasz Urząd - działania te prowadzone są bez naszej zgody i bez konsultacji z tut. Urzędem Gminy.
Prosimy o zachowanie czujności w tej kwesti.


Drodzy Mieszkańcy przypominamy, że gmina Przodkowo w ramach zawratego porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku bezpłatnie udziela konsultacji, porad i pomocy przy wypełnianiu wniosku o dotację w ramach programu Czyste Powietrze.