Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.02.27 Autor: Monika Warkusz

Turnus edukacyjny uczniów klas II - IV ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie

Turnus edukacyjny uczniów klas II - IV ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie

W dniach 19.02 - 23.02.2024 roku, klasy II - IV ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie, udały się na turnus edukacyjny do położonego w powiecie kościerskim Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. Uczniowie przez cztery dni, pod opieką pedagogów i wychowawców, spędzali aktywnie czas podczas zabaw terenowych, sportowych oraz zajęć świetlicowych. Każdy dzień był wypełniony szeregiem różnych zajęć oraz nauką poprzez zabawę. Kreatywne podejście wychowawców placówki, wpłynęło na zacieśnienie relacji między uczniami oraz nauczyło ich pracy na rzecz grupy, dbania o własną przestrzeń i wdrażania do samodzielności. 
Materiał nadesłany:
D. Kitowska
J. Keler
A. Krawczyk
W. Karczewska
Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo Galeria Turnus edukacyjny Czeczewo