Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.12.05 Autor: Weronika Reszka

Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku w sprawie obchodzenia się ze zwierzętami podczas mrozów

Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku w sprawie obchodzenia się ze zwierzętami podczas mrozów

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku poniżej przedstawia zalecania w obchodzeniu sie ze zwierzętami podczas mrozów :

Zwierzęta_zima