Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.11.10 Autor: Monika Warkusz

Zakończono realizację wszystkich zadań wchodzącego w skład projektu dofinansowanego ze środków RFRD 2021

Zakończono realizację wszystkich zadań wchodzącego w skład projektu dofinansowanego ze środków RFRD 2021

Zakończono realizację wszystkich zadań wchodzących w skład projektu pn. :

PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH: W SMOŁDZINIE(ULICA KRÓTKA), W POMIECZYNIE (ULICA JEZIORNA), W MŁYNKU (ULICA DWORSKA),PRZODKOWO-BURSZTYNIK, PRZODKOWO-KAWLE DOLNE(ULICA KASZUBSKA), TOKARY-WARZENKO.

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 77/G/.RFRD/2021
Kwota dofinansowania :                3 827 097,00 złotych
Całkowita wartość inwestycji:      7 672 644,71 złotychOstatnimi inwestycjami  zrealizowanymi w 2023 roku ramach projektu były:
  1. Przebudowa odcinka drogi w Młynku (ulica Dworska) :
Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni z płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOMB na odcinku 190 mb i szerokości 5 m w miejsce zniszczonej nawierzchni tłuczniowo-żwirowej z poboczem o szerokości 0,75 m i wykonanie kanału technologicznego,
  1. Przebudowa  odcinka drogi Tokary-Warzenko :
Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni z płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOMB na odcinku 1140 mb i szerokości 4,5 m w miejsce zniszczonej nawierzchni tłuczniowo-żwirowej z poboczem o szerokości 0,75 m  i wykonanie kanału technologicznego.

Łącznie w ramach projektu przebudowano 6 odcinków dróg gminnych o długości 5 360 mb

W wyniku zrealizowania projektu osiągnięto zaplanowane cele jakimi są  :
- podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów

 
Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS Galeria Drogi FDS