Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.11.07 Autor: GOPS Przodkowo

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie informuje, iż w 2024 roku zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przodkowie do dnia 13 listopada 2023 r. osobiście  
lub telefonicznie pod  nr tel. 58 500 16 86 lub 58 500 16 85 w godz. pracy tutejszego Ośrodka tj. pon - śr. 7.30 - 15.30, czw. 7.30 - 16.30, pt. 7.30-14.30