Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.10.30 Autor: Monika Warkusz

Ogłoszenie Starosty Kartuskiego o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie Starosty Kartuskiego o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo !!!

W związku z publikacją w dniu 26.10.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (poz. 4673) ogłoszenia Starosty Kartuskiego z dnia 03.10.2023 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach na lata 2024-2027 serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego do składania kandydatów do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach.

 

Karty zgłoszeniowe należy składać do dnia 09.11.2023 r. do godz. 15:30 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach na lata 2024-2027”.

Poniżej link z informacją o naborze kandydatów:

https://www.pcprkartuzy.pl/wiadomosci/544-ogloszenie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-na-lata-2024-2027