Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.10.13 Autor: Monika Warkusz

Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców

Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców

Bonus frekwencyjny dla gmin z największą frekwencją w wyborach !