Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.10.09 Autor: Monika Warkusz

Podpisano umowy na remont dwóch odcinków dróg: Kobysewo – Osowa Góra i Rąb - Kowalewo

Podpisano umowy na remont dwóch odcinków dróg: Kobysewo – Osowa Góra i Rąb - Kowalewo

Ruszają kolejne prace na drogach w gminie. Już w tym tygodniu rozpoczną się remonty na odcinkach dróg: Rąb – Kowalewo i Kobysewo – Osowa Góra.
Zakres robót na drodze Rąb – Kowalewo obejmuje remont nawierzchni bitumicznej wraz z częściową wymianą podbudowy i krawężników na odcinku o  długości  ok. 600 mb. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą 84-223 Linia, ul. Długa 4B. Prace potrwają około 30 dni. Inwestycja została dofinansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg związanych. Łączna wartość  inwestycji to 609 607,27 złotych.
Zakres robót na drodze Kobysewo – Osowa Góra obejmuje wymianę istniejących uszkodzonych płyt wielootworowych na nowe na odcinku 230 mb i wykonanie pobocza z kruszywa łamanego. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Saferoad Kabex Sp. z o.o. z siedzibą 80-298 Gdańsk, ul. Betoniarzy 32. Prace potrwają około 45 dni. Inwestycja została dofinansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg związanych. Łączna wartość  inwestycji to 127 568,66 złotych.
Galeria umowa 9.10.2023 Galeria umowa 9.10.2023