Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.09.07 Autor: Monika Warkusz

Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski podpisał umowę na modernizację odcinka drogi w Kobysewie (ul. Mokra).

Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski podpisał umowę na modernizację odcinka drogi w Kobysewie (ul. Mokra).

Zakres robót obejmuje modernizację nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych typu JOMB na odcinku 340 m wraz z wykonaniem poboczy z gruzu kruszonego po obu stronach drogi. Wykonawcą tej inwestycji jest firma „OKRÓJ” Zdzisław Okrój z siedzibą 83-305 Pomieczyno, Barwik, ul. Słoneczna 8. Prace potrwają około 30 dni.
Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 88 400 zł. Łączna wartość  inwestycji to 293 669,88 złotych.
Galeria umowa Okrój Galeria umowa Okrój