Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.09.04 Autor: GOPS Przodkowo

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie informuje, o możliwości zgłaszania osób z niepełnosprawnością do udziału w programie ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami '' , który planowany jest na rok 2024.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu:

- osobistego w siedzibie Ośrodka tj. Przodkowo, ul. Kartuska 23
lub
- telefonicznie pod nr tel 58 500 16 86 , 58 500 16 85 do dnia 11.09.2023r.


Celem programu jest prowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

Usługi asystenta mogą polegać na udzielaniu pomocy asystenta w :

-  wyjściu, powrocie oraz / lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne / rozrywkowe/społeczne/sportowe)

- załatwianiu spraw urzędowych,

- nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami

- korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy )

- wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do / z placówki oświatowej