Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.08.01 Autor: Katarzyna Markowska

Dożywianie w szkole

Dożywianie w szkole


Dożywianie dzieci w szkole 2023/2024

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie uprzejmie informuje, że od dnia 14.08.2023r. do dnia 15.09.2023r. będzie możliwość składania podań o przyznanie dożywiania w szkole dla dzieci , których rodzina spełnia kryteria ustawy o pomocy społecznej. Przypominamy, że do podania należy dołączyć zaświadczenia o dochodach ( druk do pobrania w GOPS w Przodkowie) od wszystkich czlonków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.