Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.08.01 Autor: Weronika Reszka

Można już składać wnioski do Gminy o szacowanie szkód spowodowanych suszą

Można już składać wnioski do Gminy o szacowanie szkód spowodowanych suszą

W celu uzyskania odszkodowania za szkody spowodowane przez suszę w roku 2023 należy złożyć wniosek za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” do dnia 15 października.
Wnioski w wersji papierowej należy składać do dnia 15 września do tut. Urzędu Gminy.
Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/
Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW, po 20 września br.
Problemy z działaniem aplikacji można zgłaszać na adres e-mail: susza@coi.gov.pl.

Ponadto, rolnicy mogą wystąpić do Gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje, które powoła Wojewoda Pomorski.
 
Jak zgłosić szacowanie strat spowodowanych suszą przez komisję gminną?
– poszkodowany rolnik musi jak najszybciej wypełnić wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy – do pobrania wniosek
– do wniosku należy dołączyć wydruk z wniosku o dopłaty bezpośrednie w 2023 r.;
– wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w pok. nr 3 tut. Urzędu Gminy w Przodkowie.
 
Komisja Gminna nie sporządza protokołu z szacowania strat, tylko notatkę (protokół generowany jest wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji).
Komisja szacuje tylko uprawy pozostające na polach!
 
Uwaga!
Szacowanie strat jedynie przez komisję nie jest podstawą do uzyskania odszkodowania!

Może natomiast zwiększyć szacowany procent strat.