Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.07.25 Autor: Weronika Reszka

Komunikat WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie nieuczciwych ofert wykonawców

Komunikat WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie nieuczciwych ofert wykonawców

Szanowni Państwo,
Wobec narastającego problemu wynikającego z działań nieuczciwych instalatorów pomp ciepła NFOŚ wypracował komunikat, który udostępnia na stronie programu czystepowietrze.gov.pl w zakładce informacje prasowe.

Poniżej prezentujeymy tego treść:

Komunikat_Czyste_Powietrze