Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.07.24 Autor: Monika Warkusz

Zakończono budowę sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej  w Wilanowie – II etap

Zakończono budowę sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie – II etap

Już we wrześniu, uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Wilanowie, rozpoczną naukę w nowych, lepszych warunkach. Zakończono jedną z ważniejszych gminnych inwestycji jaką jest budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną.
W miniony piątek odbył się odbiór końcowy inwestycji. Do dyspozycji uczniów już od września będzie nowa sala gimnastyczna i nowe sale lekcyjne.
Sala składa się z dwóch, połączonych segmentów. Pierwszy z nich to parterowa sala sportowa, drugim dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona strefa szkolna.
W część dydaktycznej znajdującej się na parterze i poddaszu znajduje się 6 sal lekcyjnych, węzły sanitarne dla uczniów i personelu, a w piwnicy szatnie.
Sala sportowa o powierzchni 304,52 m2 będzie mogła pełnić nie tylko funkcje sportowe, ale i oświatowe. Zapewniono także odpowiednie zaplecze socjalne, aby w razie potrzeby zamienić ją na salę wykładową czy salę zabaw.  Cześć zaplecza obejmuje dwie szatnie z natryskami i WC dla sportowców, toalety ogólnodostępne (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych), pokój nauczyciela (trenera), pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, oraz kotłownię gazową.
Prace wykonał Zakład Remontowo – Budowlany KRASBUD Ryszard Krause z Smętowa Chmieleńskiego wyłoniony w postępowaniu przetargowym.      
II etap inwestycji zrealizowany został dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, z  którego gmina otrzymała 3.400.000,00 zł. Wkład gminy to 862.779,97 zł.
Łączna wartości inwestycji (dwa etapy) to 6 755 833,12 zł, z czego stan surowy zamknięty wykonany do 30 września 2021r. kosztował 2 493 053,15 zł. Na tą część gmina również pozyskała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo Galeria Szkoła Wilanowo