Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.07.21 Autor: Monika Warkusz

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 999 100,00 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 999 100,00 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98%  całkowitych kosztów inwestycji pod nazwą: "Wymiana ogrodzenia terenu kościoła parafialnego pw. św Andrzeja Apostoła w Przodkowie oraz remont budynku byłej Szkoły w Rębie – świetlica wiejska i izba regionalna."
Zakres robót dotyczących wymiany ogrodzenia terenu wpisanego do rejestrze zabytków tj. Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Przodkowie obejmuje demontaż  istniejącego zniszczonego ogrodzenia oraz wykonanie następujących elementów nowego ogrodzenia:   muru oporowego, ściany kamiennej, ściany betonowej i izolacji fundamentów.
Zakres prac w budynku  w Rębie wpisanym do   ewidencji zabytków obejmuje demontaż zniszczonego pokrycia dachowego z płyt azbestowych i wykonanie nowego pokrycia z dachówek karpiówek wraz z łatowaniem, wymianą zniszczonych elementów konstrukcji dachowej, wykonanie wyłazu dachowego i wymianę części stolarki budowlanej.
Szacowana wartość całego projektu wynosi 1.019.500 zł, w tym kwota dofinansowania 999.100 zł
Realizacja inwestycji rozpocznie się po uzyskaniu wymaganych prawem decyzji oraz po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Galeria Zabytki Galeria Zabytki Galeria Zabytki