Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.05.22 Autor: Monika Warkusz

Powstanie nowa siłownia pod chmurką w Rębie

Powstanie nowa siłownia pod chmurką w Rębie

Wójt Gminy podpisał umowę na wykonanie siłowni pod chmurką przy świetlicy wiejskiej w Rębie w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023", ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na realizację zadania udało się pozyskać kwotę 19 537,20 zł. W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie siłownia zewnętrzna, gdzie zamontowane zostanie pięć urządzeń treningowych w tym wahadło, orbitrek, wioślarz, prasa nożna i wyciskanie siedząc.
Warto podkreślić zaangażowanie mieszkańców i pomysłodawców ZaRąbiste Babki - KGW Rąb, którzy zajmą się uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach.
Galeria rąb Galeria rąb