Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.05.12 Autor: Monika Warkusz

Webinaria dla seniorów

Webinaria dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR, we współpracy z Komendą Główna Policji oraz
Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów na webinaria.

Webinarium pt. „Informacyjna rola Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., zaplanowane na 18 maja br. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18
Webinarium pt. „ Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwianie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej
i edukacyjnej Komisja Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego
dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”

Program webinarium „Informacyjna rola Komisji Nadzoru Finansowego i
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”
Program webinarium „ Okazja czy oszustwo?
Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”