Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.05.04 Autor: Monika Warkusz

4 maja Dzień Strażaka

4 maja Dzień Strażaka

Z okazji imienin św. Floriana - patrona strażaków składamy serdeczne życzenia zdrowia i powodzenia w życiu osobistym jak i zawodowym Wszystkim Druhnom, Druhom z jednostek OSP z terenu Gminy Przodkowo, a także Waszym Rodzinom za ich wyrozumiałość w stosunku do Waszej pasji niesienia pomocy innym ludziom. Jest to także okazja do złożenia Wam serdecznych podziękowań w imieniu mieszkańców Naszej Gminy za Wasz profesjonalizm oraz bezinteresowną gotowość ratowania życia i mienia oraz uczestniczenia we wszystkich ważnych dla mieszkańców gminy wydarzeniach i okolicznościach.

Łączymy wyrazy szacunku, poważania i wdzięczności.


Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                        Wójt Gminy Przodkowo

Dariusz Toporek                                                                                                                                            Andrzej Wyrzykowski