Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.04.28 Autor: Katarzyna Markowska

XLIII Sesja Rady Gminy

XLIII Sesja Rady Gminy

W czwartek 27 kwietnia br. podczas XLIII Sesji Rady Gminy, po przedstawieniu przez Wójta  raportu o stanie Gminy Przodkowo za 2022 rok, przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na rok 2022, zapoznaniu się z opiniami i wnioskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku a także wnioskami Komisji działającyh przy Radzie Gminy, Radni jednogłośnie zdecydowali o udzielniu Wójtowi Gminy Przodkowo Andrzejowi Wyrzykowksiemu absolutrium.
Wójt Gminy podczas swojego wystąpienia podziękował za współpracę wszysktim instytucjom na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz lokalnym za owocną współpracę na rzecz rozwoju Gminy. Swoje podziękowania skierował również do pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników wszystkich podległych placówek i w ramach tych podziękowań wręczył bukiety kwiatów skarbniczce  Henryce Walkusz i swojej zastępczyni Izabeli Kloskowskiej.
Radni podjęli również uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu gminy na rok 2023 i zmian Wieloletniej prognzy Finansowej;
- emisji obligacji;
- przyjecia sprawozdania z wspolpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2022;
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 - 2028.
Nadali nazwy ulicom w Młynku, Kawlach Dolnych, Barwiku, Smołdzinie i Kłosowie oraz zuchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Gratulacje za otrzymane absolutorium złożył obecny na Sesji Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław Woźniak, który zaznaczył, że dla Niego i obecnego również na sesji radnego powiatowego Leona Czerwińskiego sprawy dotyczące Przodkowa są  zawsze priorytetowe. Obecny na sesji Zygmunt Strosmki - Przewodniczący Izby Rolnej również pogratulował Wójtowi a kierownik posterunku policji w Przodkowie Krzysztof Walaszkowski podziękował za pomoc w remoncie i urządzeniu pomieszczen posterunku.
W sprawach róznych głos zabrał Tadusz Skrzyński, który w imieniu sowim i mieszkańców Warzenka zwrócił sie o pomoc w sprawie ustanowienia jeziora Tuchomskiego w Warzenku strefa ciszy. Stosowaną petycje złozył wcześniej na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Kartskiego.
Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy Galeria XLIII Sesja Rady Gminy

Wpisy z kategorii: aktualności

Wzmocnij swoje otoczenie
2023.08.10
Wzmocnij swoje otoczenie
Czeczewo realizuje projekt
Bitwa Regionów II etap
2023.08.10
Bitwa Regionów II etap
Zapraszamy na drugi etap Bitwy Reginów
E-Urząd Skarbowy zaprasza!
2023.08.04
E-Urząd Skarbowy zaprasza!
Nowa usługa dla klientów
MOJA WODA edycja 2023
2023.08.03
MOJA WODA edycja 2023
Moja Woda
Informacja dotycząca składania wniosków na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny 2023/2024
2023.08.02
Informacja dotycząca składania wniosków na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny 2023/2024
Informujemy o konieczności składania wniosków na Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024
Dożywianie w szkole
2023.08.01
Dożywianie w szkole
Dożywianie na rok szkolny 2023/2024
Porady Psychologiczne
2023.08.01
Porady Psychologiczne
Porady psychologiczne dla mieszkańców Gminy Przodkowo
Gmina Przodkowo ze wsparciem Marszałka Województwa Pomorskie zmodernizuje drogę w Kobysewie.
2023.07.24
Gmina Przodkowo ze wsparciem Marszałka Województwa Pomorskie zmodernizuje drogę w Kobysewie.
W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy podpisał umowę z Marszałkiem na przekazanie środków z budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 88 400 zł.
Zakończono budowę sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej  w Wilanowie – II etap
2023.07.24
Zakończono budowę sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie – II etap
Już we wrześniu, uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Wilanowie, rozpoczną naukę w nowych, lepszych warunkach. Zakończono jedną z ważniejszych gminnych inwestycji jaką jest budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną.
Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy w Wejherowie
2023.07.24
Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy w Wejherowie
W minioną sobotę w wejherowskiej filharmonii odbył się Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy z udziałem: Premiera RP Mateusza Morawieckiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, wiceministra finansów Sebastiana Skuza
Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 999 100,00 zł.
2023.07.21
Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 999 100,00 zł.
Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98% całkowitych kosztów inwestycji pod nazwą:
Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych
2023.07.19
Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych
Praca w rolnictwie to ciężkie i często niebezpieczne zajęcia. W gospodarstwie używa się różnorodnych narzędzi i maszyn – nie zawsze są one sprawne technicznie i nie zawsze obsługują je osoby do tego przygotowane.
Przyszłość metropolii. Twój głos jest ważny!
2023.07.05
Przyszłość metropolii. Twój głos jest ważny!
Lepszy transport publiczny, nowe placówki ochrony zdrowia, inwestycje wpływające na poprawę klimatu, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz imigrantów czy rozwój nowych miejsc pracy to zadania zapisane w Strategii Rozwoju Ponad
Stronicowanie: Poprzednia Następna