Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.03.06 Autor: Dorota Kielinska

Zajecia z OWP w Gminie Przodkowo projekt  pn.

Zajecia z OWP w Gminie Przodkowo projekt pn. "Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo"
Projektem, który trwa do 23 czerwca 2023 roku objętych jest 172 uczniów. Uczestnicy otrzymali możliwość wzięcia udziału w zajęciach takich jak: j. angielski, robotyka, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, oraz zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych takie jak: zajęcia z metody dobrego startu, czy metody Weroniki Sherborne.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach, które wyzwalają kreatywność, logiczne myślenie, działanie, zaangażowanie oraz sprawność manualną. 
Zajęcia dają możliwość integracji i współpracy w grupie. Dzieci
 poznają i nazywają emocje oraz uczą się sposobów ich wyrażania.

Ponadto projekt przewidział wsparcie dla 15 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci.

Trzeba oczywiście wspomnieć, że dzięki pozyskanym przez Samorząd Gminy Przodkowo środkom finansowym możliwa była realizacja projektu przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ogólna wartość projektu  595.311,21 zł z czego z UE 506.014,53 zł.

 
Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo Galeria Zajęcia Kontynuacja OWP w Gminie Przodkowo