Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.02.28 Autor: Dorota Kielinska

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie