Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.02.27 Autor: Weronika Reszka

Zmiana stawki za odpady komunalne od 1 marca 2023 r.

Zmiana stawki za odpady komunalne od 1 marca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż od 1 marca 2023 r. zmienia się stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi - będzie ona wynosić 30,00 zl/osoba. W przypadku posiadania kompostownika przydomowego - 28,00 zł. W związku z powyższą zmianą, nie ma konieczności składania nowej deklaracji.

Od 1 marca zostaje także wprowadzona ulga dla rodzin wielodzietnych (zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.) - ulga wynosi 2,00 zł/osoby. W przypadku chęci skorzystania z powyższej ulgi, należy złożyć korektę deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk deklaracji.