Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.02.10 Autor: Monika Warkusz

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W 2022 roku rozpoczęto  realizację pierwszego zadania wchodzącego w skład projektu pn. : „ REMONT ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH : W  PRZODKOWIE  (UL. ŁĄKOWA), POMIECZYNO-RĄB, KCZEWO-MAŁKOWO”
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Kwota dofinansowania :               1 928 348,00 złotych
Całkowita wartość inwestycji:     3 856 697,00 złotych

W ramach projektu w roku 2022 wyremontowano odcinek drogi gminnej w Przodkowie (ul. Łąkowa)  o  długości 640 mb :
wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i szerokości 5 m,
 
 Remont pozostałych odcinków dróg wchodzących w skład projektu zostanie wykonany :

- w I półroczu 2023  remont odcinka drogi Kczewo-Małkowo . Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 620 mb
- w I półroczu 2024  remont odcinka drogi Pomieczyno-Rąb . Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 360 mbCelami projektu są :
- podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg   gminnych pod względem spełnienia tych standardów
-  zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
-  poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

 
Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa