Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.02.06 Autor: GOPS Przodkowo

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie informuję, o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do otrzymania refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023r do 31.12.2023r.

Szczegółowe informacje
Wniosek do pobrania