Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.12.02 Autor: Weronika Reszka

Harmonogram dostarczenia pojemników dla nieruchomości posiadających kompostowniki

Poniżej przedstawiamy Harmonogram dostarczenia pojemników dla nieruchomości posiadających kompostowniki.

Harmonogram