Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.11.17 Autor: Weronika Reszka

Harmonogram dostarczania pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Przodkowo

Harmonogram dostarczania pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Przodkowo


Poniżej przedstawiamy harmonogram dostarczania pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Przodkowo, na najbliższe dni. W pierwszej kolejności dostarczany będzie komplet pojemników tj. na papier, szkło i bio. Dla nieruchomości, które zadeklarowały posiadanie kompostownika, harmonogram dostarczenia pojemników (wyłącznie na szkło i papier), zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie późniejszym.
Pojemniki będą dostarczane od godz. 08:00 do godz. 16:00. W przypadku nieobecności mieszkańców, kolejna próba dostarczenia pojemników odbędzie się w godzinach popołudniowych tj. od godz. 12:00 do godz. 20:00, zgodnie z harmonogramem, opracowanym dla poszczególnych miejscowości, udostępnionym w najbliższych dniach na stronie internetowej www.przodkowo.pl oraz na Facebooku - Gmina Przodkowo. Podane godziny mogą ulec zmianie, o czym będzie Państwa niezwłocznie informować.
Odbiór pojemników trzeba będzie "pokwitować" - w przypadku nieobecności właściciela nieruchomości, istnieje możliwość pisemnego upoważnienia sąsiada do odbioru i pokwitowania pojemników. Przypominamy, że za pojemniki nie pobieramy opłat.

Harmonogramy dla kolejnych miejscowości będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej i FB.
W przypadku pytań, proszę o kontakt z pracownikiem firmy Elwoz Eco, pod nr tel.: 58 681-22-99 oraz 605-347-455

Harmonogram