Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.11.03 Autor: Weronika Reszka

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi  500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.
Jednym z elementów składowych wniosku, jest zgłoszenie do Urzędu Gminy odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i  utylizacji.
Druk (poniżej) należy wypelnić i przynieść do tut. Urzędu Gminy w Przodkowie pok. nr 3.
https://www.gov.pl/attachment/ba14e235-c57e-4e07-8249-25085700d57a