Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.10.25 Autor: Weronika Reszka

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków w sprawie suszy za pomocą publicznej aplikacji do 31.10.2022 r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków w sprawie suszy za pomocą publicznej aplikacji do 31.10.2022 r.

Poniżej przekazujemy treść pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem publicznej aplikacji oraz o możliwości ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.


Pismo.pdf