Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.10.10 Autor: Monika Warkusz

Zakończyły się prace na ulicy Łąkowej w Przodkowie.

Zakończyły się prace na ulicy Łąkowej w Przodkowie.

Za nami odbiór robót związanych z remontem ulicy Łąkowej w Przodkowie.
Prace wykonała Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Marurat ze Staniszewa. Łączny koszt inwestycji to  1 445 000 zł, jest to pierwsze z zadań wchodzących w skład pakietu zadań drogowych, które uzyskały 50% dofinansowanie  ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 roku.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na odcinku 640 mb i powierzchni 3178 m2 z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o pow. 919 m2, oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
 
Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa Galeria ul. Łąkowa