Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.09.21 Autor: Szymon Markowski

Nowe stawki za wode i odprowadzanie ścieków!

Nowe stawki za wode i odprowadzanie ścieków!

Zgodnie z decyzją o nr GD.RZT.70.266.121.2021/D.DW z dnia 4 sierpnia 2022r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dniem 2 września 2022 roku w życie weszły nowe stawki za dostawę wody i odbiór ścieków. Nowe stawki kształtują się następująco:  
Cena wody
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług I rok obowiązywania nowej taryfy II rok obowiązywania nowej taryfy III rok obowiązywania nowej taryfy
Zł/m3 Zł/m3 Zł/m3
1.1 Gospodarstwo domowe 3,42 3,47 3,53
1.2 Odbiorcy przemysłowi 3,42 3,47 3,53
Cena ścieków
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług I rok obowiązywania nowej taryfy II rok obowiązywania nowej taryfy III rok obowiązywania nowej taryfy
Zł/m3 Zł/m3 Zł/m3
2.1 Gospodarstwo domowe 4,73 4,80 4,90
2.2 Odbiorcy przemysłowi 4,75 4,83 4,94
2.3 Odbiorcy z przydomową przepompownią ścieków 4,41 4,43 4,47